قابلیتها و توانمدیهای شرکت ماموت تلکا

تاريخجه ماموت تلکا شرکت ماموت تلکا از بزرگترین شرکت‌های فعالی است که قابلیت‌های بیشماری در زمینه‌های شناسایی و طراحی محل سایت در حوزه معماری، سازه ساختمانی، تأسیسات برق و مکانیکی، کسب نموده است که برخی از این توانمندیها مربوط به ارائه خدمات سرویس و نگهداری از سایت‌های مخابراتی می‌باشد.

در زیر برخی از قابلیت‌های ماموت تلکا به اختصار بیان شده است.
  • شناسایی محل سایت؛
  • طراحی سایت در زمینه معماری، سازه ساختمانی، تأسیسات برق و مکانیکی؛
  • اجرای سازه و تولید شلترهای پیش ساخته و دکل های مربوطه؛
  • نصب و راه اندازی تأسیسات الکتریکی، مکانیکی و تجهیزات مخابراتی؛
  • مدیریت پروژه و نظارت بر عملیات ساختمانی؛
  • راه اندازی کلیه سایت های BTS، BSC، MSC و آماده سازی جهت بهره برداری؛
  • ارائه خدمات سرویس و نگهداری سایت های مخابراتی و تأسیسات ساختمانی به صورت 24 ساعته؛
  • ارائه آموزش های تخصصی؛